Recyklační dvůr slouží ke zpracování stavebních sutí, které vznikají při zřizování
staveb, jejich údržbách, a nebo odstraňování staveb. Stavební sutě nebo odpad je zpracován
separací cizorodých částic, nejdříve ručně a následně drcením a opětovném . Sutě rozdrtíme
na požadované frakce za pomocí recyklačního stroje KOMPLET LEM 6040. Ze stavebního
odpadu tak vzniká recyklát (výrobek), který je zpětně využíván a nahrazován ve stavební
výrobě jako plnohodnotná náhrada přírodních materiálů, které mají široké uplatnění jako
zásypové materiály při budování komunikací, úprava terénu apod.

Právě je pro Vás připraveno místo pro uložení stavební suti, betonů , asfaltů nebo hlíny na velkokapacitním úložišti v Chrasti u Chrudim v areálu AH – Bohemian .

Adresa:

Osady Ležáků 317
538 51 Chrast u Chrudimi

tel: 602482943 nebo 720278593