Zajistěte si u nás nákladní dopravu a  nebo přepravu stavební mechanizace. Firma disponujeme jedním nízkoložným přívěsovým podvalníkem GOLDHOFER do 30-ti tun a jedním tandemovým nízkoložným přívěsovým podvalníkem CHTP11 do 10-ti tun. Naše nákladní doprava s pomocí jednoho tandemového sklápěcího vleku BSS 18.13T  o nosnosti 18t vám pomůže přemístit zeminu, suť, štěrk, asfalt, písek a další materiály na určené místo. Další možností je kontejnerová přeprava Avií 3 a 6 m3, které odveze Váš stavební a odpad na naše recyklační stanoviště.