Nabízíme veškeré demolice domů, jejích částí, komínů i ostatních objektů . A to ze stavebních materiálů: beton, železobeton, stavby ze smíšených materiálů (dřevo, ocel) atd. Demolice se provádí od těžkých strojních prací po ruční rozebírání. Samozřejmostí že rozebraný a roztříděný materiál můžeme zrecyklovat nebo ještě zpracovat na svém úložišti (deponii) do podoby kvůli ochraně životního prostředí.