Společnost zemní práce Lidmila ZPL s.r.o. byla založena v roce 2014, po odštěpení jednoho ze dvou jednatelů z dřívější firmy zaměřené na Zemní práce a zpracování odpadu v okolí Pardubic.

Naše firma, je spíše menšího charakteru, ovšem jádro zaměstnanců je velice zkušené. Většina zaměstnanců je z předešlé firmy, která v okolí Pardubic provádí práce od roku 1992.

Se založením firmy Zemní práce Lidmila (ZPL s.r.o.) se provedlo mnoho inovací a změn. Nejvýraznější změnou je určitě obměna sídla, které nyní naleznete v Chrasti u Chrudimi na Pardubicku, další změnou je obnova autoparku a stavební mechanizace, které se vedou jen pod ověřenými značkami  JCB a  TATRA

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce jak v pozemním stavitelství, dopravních stavbách , tak i ve vodohospodářských stavbách středně těžkou technikou – 17t. Vykonáváme demolice jakýchkoliv konstrukcí, včetně abnormálních typů. Materiál z demoličních prací pečlivě třídíme a recyklujeme, abychom co nejvíce snížili negativní dopad demolice na životní prostředí. Místo po demolice bude připravené pro Vaší realizaci dalších záměrů. Nákladní dopravu a přepravu Vám u nás zajistí dva podvalníky a jeden vlek pro přepravu sypkých materiálů , které jsou taženy sklopnými auty a také Vám můžeme poskytnout kontejnerovou přepravu, která je při rekonstrukcí k nezaplacení. Naše drobná stavební technika díky mixovací lopatě na beton Vám ulehčí práci především na stavbách RD a jiných akcí. Mezi další techniku patří také mulčovač, který vám pomůže zlikvidovat náletové dřeviny např. kolem dopravních cest, řečiště, ale i pod vedením el. proudu.

Úplná novinka ve firmě ZPL s.r.o. je  recyklační dvůr – deponie, kam můžete odvést přebytečný stavební materiál, kde bude následně zpracován pomocí drtícího a třídícího zařízení a bude využit k dalším stavebním účelům.

Kontaktujte nás a získejte více informací