Provádíme veškeré zemní a výkopové práce jak v pozemním stavitelství, dopravních stavbách , tak i ve vodohospodářských stavbách středně těžkou technikou – 17t.